Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Tworzymy i badamy nowe technologie
w edukacji, kulturze i biznesie.

501 559 174
biuro@trzyzero.edu.pl

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Tworzymy i badamy nowe technologie
w edukacji, kulturze i biznesie.

Badania I prace wytwórcze

Edukacja, kultura i biznes

Misją Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0 jest badanie i wdrażanie pionierskich technologii na rynek edukacyjny poprzez tworzenie nowych lub ulepszonych produktów (w tym szkoleń) oraz nabywanie wiedzy eksperckiej dotyczącej zastosowania nowych technologii w edukacji. 

OBR prowadzi działania badawcze i wdrożeniowe w obszarze szkoleń, edukacji, wychowania i profilaktyki. Dążymy do tego, aby oferty i produkty kierowane do różnych grup wiekowych posiadały sprawdzoną skuteczność. Przekłada się to m.in. na realizację:

  • diagnoz zapotrzebowania na działania szkoleniowe lub wychowawcze,
  • badań kwestionariuszowych i eye-trackingowych w obszarze edukacji, marketingu i skuteczności pracy,
  • konstruowanie i wdrażanie nowych treści edukacyjnych: scenariuszy zajęć, aplikacji opartych o nowoczesne technologie (np. AR, VR),
  • prowadzenie specjalistycznych szkoleń.

Analizy, badania, diagnozy...

Nasza oferta skierowana jest do  instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury), uczelni,  organizacji pozarządowych oraz biznesu. 

Badania

Oferujemy usługi badawcze dostosowane do potrzeb klientów. Odpowiadamy za cały proces badania.

Symulacje procesów

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia (eyetracking) wpływające na polepszenie jakości pracy, lepszą sprzedaż, czy tworzenie nowych produktów.

Innowacyjne rozwiązania

Stosujemy innowacyjne rozwiązania, które usprawniają procesy, wpływają na realizację wskaźników. Dzielimy się naszym know-how.

Projekty wytwórcze

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i publikacji aplikacji. Odpowiadamy za koordynację całego procesu twórczego, zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. 

Analizy, badania, diagnozy...

Nasza oferta skierowana jest do  instytucji publicznych (jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury), uczelni,  organizacji pozarządowych oraz biznesu. 

Badania

elastyczność, wykazać się, problem z głowy

Symulacje procesów

 lepsza jakość pracy, lepsza sprzedaż, nowe produkty

Innowacyjne rozwiązania

 innowacyjne rozwiązania, usprawnienie procesów, realizacja wskaźników uczelnianych, know-how biznesowy, wykazanie się

Projekty wytwórcze

problem z głowy merytoryczny content, uwiarygodnienie, praktyczne doświadczenie
komercyjne badaniar adipiscing elit.

Współpraca

Współpracujemy z ośrodkami akademickimi, m.in.: UMCS, WSEI, UJ,  jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury, np. Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika. 

Należymy do klastrów: EduTech, Lubelskiej Doliny IT oraz Puławskiej Izby Gospodarczej.