BADANIA I ANALIZY

Eyetracking

Technika badawcza, dostarczająca informacji o tym, gdzie skupiamy nasz wzrok. Śledzenie uwagi wzrokowej to zaś sposób na badanie zainteresowań, sposobu percepcji otoczenia, czujności oraz atrakcyjności tego, na co patrzymy.

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Edukacji 3.0 wykorzystujemy eyetracking m.in. do:

  • badania stron internetowych (np. pozycje reklam, czytelność treści, ścieżka zakupu)
  • analiz w zakresie user experience (np. jakość budowy interfejsów, widoczność kluczowych elementów aplikacji)
  • badań marketingowych (np. atrakcyjność i skuteczność reklam w wielu formach: druk, plakaty lub bilbordy umieszczone w przestrzeni miejskiej)
  • badania narzędzi i przestrzeni edukacyjnych (np. stopień w jakim treści edukacyjne są udostępniane w sposób sprzyjający koncentracji uwagi i zapamiętywaniu),
  • sprawdzania reakcji osób w przestrzeniach wirtualnej rzeczywistości (środowiskach VR wspieranych systemem Unity),
  • analizy funkcjonowania pracowników i osób, dla których czujność i koncentracja uwagi są kluczowe dla jakości pracy (np. lekarze, dyżurni ruchu, kierowcy).
Eyetracking analiza

Pracownia umożliwia wykorzystywanie:

  • eyetrackera zintegrowanego z okularami do badań środowiskowych, gdzie istotna jest swoboda ruchu osób,
  • eyetrackera mobilnego do badań z wykorzystaniem treści wyświetlanych na monitorach lub projektorach komputerowych,
  • eyetrackera zintegrowanego z hełmem do wirtualnej rzeczywistości do badań materiałów 360° oraz przestrzeni VR.
Niewirtualne laboratorium wirtualnej rzeczywistości - link do artykułu

Jesteśmy gotowi do współpracy przy realizacji wspólnych i zleconych projektów badawczych lub rozwojowych na rzecz instytucji naukowych, biznesu, edukacji i kultury.

Zapraszamy do kontaktu i uzgadniania szczegółów współpracy!