BADANIA

Projekt 1.2

Wykorzystanie technologii Augmented Reality w edukacji

O projekcie

TYTUŁ PROJEKTU:

Technologia Augmented Reality w edukacji

CEL PROJEKTU:

Celem projektu badawczego jest przeprowadzenie badań technologicznych i edukacyjnych prototypów produktów edukacyjnych wykorzystujących technologię rzeczywistości rozszerzonej.

BENEFICJENT:

Grupa Edukacja 3.0 Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 483 373, 54 zł

DOFINANSOWANIE UE:

1 829 038, 42 zł

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

W wyniku przeprowadzenych badań technologicznych i edukacyjnych powstaną produkty edukacyjne, które stanowić będą składowe kompleksowego systemu edukacyjnego zgodnego z polską podstawą programową kształcenia ogólnego. System będzie można wykorzystać zarówno w kształceniu szkolnym, jak także pozaszkolnym i nieformalnym. Zespół badawczy stawia przed sobą dwa główne cele:

1. Stworzenie prototypu systemu edukacyjnego opartego na rozszerzonej rzeczywistości, przetestowanie go i przygotowanie go do wprowadzenia na rynek.
2. Zbadanie możliwości i skuteczności wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej w edukacji – wskazanie optymalnych, wspierających proces nauki, sposobów użycia aplikacji w narzędziach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Projektowane rozwiązanie technologiczne zakłada stworzenie systemu, który umożliwi przetwarzanie obiektów w przestrzeni, skanowanie na płaszczyźnie, kart i różnorodnych znaczników, a także stron podręczników. Podczas badań technologicznych i edukacyjnych zostanie opracowany optymalny produkt pod względem cech funkcjonalnych (parametrów technicznych), takich jak: wymiarów geometrycznych, właściwości fizycznych, technicznych parametrów działania (np. wydajności), tak by odpowiadał potrzebom klientów i korzystał z najnowszych rozwiązań technologicznych/technicznych, np. (najlepszego środowiska programistycznego do tworzenia AR).

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do prac badawczo-rozwojowych do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0

17 września 2018

Informujemy że w dniu 17 września 2018 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie na dostawę materiałów do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postepowaniu.

Dokumenty do pobrania:
– Ogłoszenie wyników postępowania. (Wersja PDF)

3 września 2018

Informujemy że w związku realizacją projektu “Technologia Augmented Reality w edukacji” ogłaszamy zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Przedmiot zamówienia składa się z jednej części.

Dokumenty do pobrania (wersja z dn. 03.09.2018):
– Zapytanie ofertowe z dnia 3 września 2018. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – materiały do prac badawczo rozwojowych. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 – Formularz ofertowy. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)