Franciszkanie w Zamościu

Aplikacja “Franciszkanie w Zamościu” to gra, która uatrakcyjni i uzupełni zwiedzanie podziemnych krypt pod kościołem Parafii NMP w Zamościu.

Interaktywna gra w wyjątkowej oprawie graficznej wzorowanej na średniowiecznym zdobnictwie – Iluminacji dotyczy życia Świętego Franciszka oraz działalności Zakonu Franciszkanów w Zamościu.

Rozwiązując zadania znajdujące się w wybranych kryptach dowiesz się między innymi: jak wyglądał kościół przed odbudową, czym zajmują się Franciszkanie, jak wyglądała misja Świętego Franciszka u sułtana Maroka oraz co wydarzyło się we włoskiej miescowości Gubbio.

Projekt, opracowanie merytoryczne i techniczne aplikacji: Grupa Edukacja 3.0
Ilustracje: Martyna Bakun
Lektor: Daniel Kamiński

Aplikacja powstała w ramach oferty kulturalnej po zakończeniu projektu pn. „Rewitalizacja największego XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – Zamość” nr POIS.08.01.00-00-1030/16 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020″

Narodowe Centrum Kultury logotyp

Laureat konkursu “Odkryj swój skarb” 2021

Podobne wpisy