BADANIA i ROZWÓJ

Projekt 1.3

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”

O projekcie

TYTUŁ PROJEKTU:

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”

CEL PROJEKTU:

Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego „EDUKACJA 3.0”, zajmującego się badaniami nowych technologii w edukacji.

BENEFICJENT:

Grupa Edukacja 3.0 Sp. z o.o.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 148 544, 70 zł

DOFINANSOWANIE UE:

803 980, 89 zł

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Realizacja projektu obejmuje utworzenie Ośrodka Badawczo- Rozwojowego “Edukacja 3.0”. Planowane jest wyposażenie ośrodka w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia badań, w tym zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego o bardzo wysokiej jakości. Infrastruktura badawczo-rozwojowa zorganizowana będzie w obrębie sześciu pracowni technologicznych:

1. Mixed reality- służyć będzie do badań związanych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR – Virtual Reality) i rzeczywistości rozszerzonej (AR – Augmented Reality) lub ich połączeniu (Mixed Reality) w procesie nauczania.
2. Prototypowania wyposażona będzie w  infrastrukturę pozwalającą na projektowanie i prototypowanie pomocy edukacyjnych, w tym zestawów typu “Do It Yourself (DIY)”, a następnie badaniu ich pod kątem edukacyjnym.
3. Multimodalna służyć będzie do badań użytkowników (uczniów) za pomocą narzędzi elektronicznych wykorzystujących dźwięk, kolor, tekst, obraz itp. Integracja audiowizualnych środków przekazu oddziaływujących jednocześnie na zmysły pozwoli na analizę wpływu złożonych przekazów na ucznia.
4. STEM – badania pozwolą nabyć wiedzę o skuteczności pomocy edukacyjnych do przedmiotów STEM, określić jakie właściwości i cechy sprawdzają się w zastosowaniach edukacyjnych, co pozwoli na opracowanie know-how tworzenia tych pomocy.
5. Eyetrackingu – wyposażona będzie w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań eyetarckingowych włącznie z badaniem nowych technologi.
6. Multimedialna pracownia mobilna – pozwoli m.in. na testowanie i tworzenie pomocy edukacyjnych które nie są uzależnione od stałej infrastruktury sieciowej.

Projekt zakłada również współpracę sprzętową pomiędzy obszarami badań co znacząco zwiększy potencjał i możliwości prowadzonych badań. Infrastruktura współdzielona pozwoli na współpracę w ramach nowoczesnych usług sieciowych, wymianę i zbieranie danych z eksperymentów i badań. Wdrażane w ramach realizacji projektu działania wymagają podjęcia współpracy z jednostkami naukowymi.

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0

4 SIERPNIA 2017

Informujemy że w dniu 4 sierpnia 2017 roku rozstrzygniete zostało postępowanie na dostawę aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postepowaniu.

Dokumenty do pobrania:
– Ogłoszenie wyników postępowania. (Wersja PDF)

3 lipca 2017

Informujemy że w związku realizacją projektu “Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0” ogłaszamy zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia są dostawy aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia do Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0. Przedmiot zamówienia składa się z dziewięciu niezależnych części.

Dokumenty do pobrania (wersja z dn. 03.07.2017):

– Zapytanie ofertowe z dnia 3 lipca 2017. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt informatyczny. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1C – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pomoce edukacyjne. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1D – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – meble. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1E – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt multimedialny. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1F – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt do prototypowania. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1G – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenia do eyetrackingu. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1H – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – sprzęt sieciowy. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 1I – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenia biurowe. (Wersja PDF)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 2 – Formularz ofertowy. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 4 – Oświadczenie o powiązaniach. (Wersja PDF, Wersja edytowalna DOCX)
– Załącznik do zapytania ofertowego nr 5 – Wzór umowy. (Wersja PDF)