PRODUKCJA APLIKACJI

Etapy powstawania aplikacji EDU.AR

Historia powstania aplikacji edukacyjnej wraz z opisaniem etapów oraz zdjęciami, zrzutami ekranu i filmikami produkcyjnymi.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt “Wykorzystanie technologii Augmented Reality w edukacji” był realizowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym EDUKACJA 3.0 w ciągu kilku lat. Miał na celu:

  • Stworzenie prototypu systemu edukacyjnego opartego na rozszerzonej rzeczywistości, przetestowanie go i przygotowanie go do wprowadzenia na rynek.
  • Zbadanie możliwości i skuteczności wykorzystania technologii rzeczywistości rozszerzonej w edukacji – wskazanie optymalnych, wspierających proces nauki, sposobów użycia aplikacji w narzędziach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Projektowane rozwiązania technologiczne zakładały stworzenie systemu, który umożliwi przetwarzanie obiektów w przestrzeni, skanowanie na płaszczyźnie, kart i różnorodnych znaczników, a także stron podręczników. 

Cały proces tworzenia aplikacji AR był wynikiem wielu badań, testów i analiz i pozwolił na stworzenie prototypu edukacyjnego wykorzystującego rozszerzoną rzeczywistość w celu wspierania procesu nauki i rozwijania umiejętności uczniów.

POCZĄTKI

Pierwszym etap prac nad aplikacją rozszerzonej rzeczywistości (AR) rozpoczął się od analizy technologicznej i edukacyjnej. Zespół przeprowadził badania dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz aplikacji AR w procesie dydaktycznym. Analizowano skuteczność tych technologii, ich związek z motywacją do nauki oraz obszary edukacyjne, które sprawiają uczniom trudności.

MINI-PROTOTYPY

Następnie przystąpiono do implementacji funkcjonalności w formie mini-prototypów. Przygotowano testy i wnioski, które posłużyły do dalszego rozwoju projektu.

PROTOTYPY

W kolejnym etapie opracowano koncepcje prototypów produktów edukacyjnych wykorzystujących AR. Skupiano się na rozpoznawaniu i śledzeniu obiektów na płaszczyźnie, markerach oraz wzbogacaniu treści AR w publikacjach papierowych.

Po opracowaniu koncepcji przystąpiono do tworzenia prototypów. Wykonano materiały tekstowe, graficzne, modele 3D, ścieżki dźwiękowe i materiały wideo. Praca nad aplikacją odbywała się zgodnie z metodyką agile programming, co umożliwiło elastyczne planowanie, projektowanie, programowanie, testowanie, implementację i zbieranie informacji zwrotnych.

WALIDACJA - TESTY ALFA I BETA

Cały proces powstawania aplikacji AR był ukierunkowany na zaangażowanie uczniów i uwzględnienie ich perspektywy. Ich udział w badaniach, testach i udzielanie opinii miało kluczowe znaczenie dla dostosowania aplikacji do ich potrzeb i oczekiwań, co przyczyniło się do stworzenia bardziej efektywnego narzędzia edukacyjnego.

Najpierw uczniowie wzięli udział w alfa testach testując pierwsze wersje prototypów. Wraz z rozwojem projektu i wprowadzeniem ulepszeń, uczniowie ponownie zostali zaangażowani w testowanie drugiej wersji prototypów w ramach beta testów. Ich zadaniem było uczestniczenie w zajęciach w warunkach szkolnych, korzystanie z aplikacji i udzielanie opinii na temat jej działania oraz użyteczności. W ten sposób, uczniowie mieli realny wpływ na rozwój aplikacji, dzięki czemu mogła ona być bardziej dostosowana do ich potrzeb i preferencji.

POZNAJ APLIKACJĘ I JEJ FUNKCJONALNOŚCI

Przeczytaj więcej na temat naszej aplikacji, poznaj jej funkcjonalności oraz pobierz na swoje urządzenie. Miłej zabawy i nauki!